Tarieven

Verzekering/ kosten

Zorgverzekering
Wanneer je lichamelijke klachten hebt kan je mogelijk een vergoeding krijgen vanuit de zorgverzekeraar. Het gaat dan om behandelingen Oefentherapie Cesar, deze worden vergoed conform de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering vanuit de aanvullende verzekering. Dat wil zeggen dat de meeste behandelingen direct gedeclareerd kunnen worden. In enkele gevallen krijg je zelf een rekening.
Het tarief voor een behandeling is per zorgverzekeraar verschillend. Kijk in de polis welk tarief de verzekeraar hanteert.
Voor Hippische Sportoefentherapie en kinderoefentherapie (therapeutisch paardrijden) is een verwijzing nodig van de huisarts.
Voor meer algemene informatie: kijk op de website van de beroepsvereniging: www.vvocm.nl, dit is de Vereniging Van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck.
Ellen Veenhuizen is een door de meeste zorgverzekeraars gecontracteerde therapeut en is ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Ze is tevens Centered Riding instructeur en als zodanig verzekerd.

Lessen die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar:

Zitlessen (geen klachten) en freestyle lessen worden niet vergoed en dienen dus zelf betaald te worden.
Lessen van ongeveer 40 minuten kosten €30,- binnen Amersfoort of Hoenderloo en 5 km eromheen.

Boven de 5 kilometer buiten deze regio wordt er kilometervergoeding ( €0,25 per km) apart gerekend, de les is dan 30 euro plus km vergoeding.

Huur van een paard op Zorgboerderij Blommendal is €10,-,

Bij niet tijdig afmelden, minimaal 24 uur van te voren, wordt de afspraak in rekening gebracht.